Dương Công Liêu Thị Đấu Pháp

Thời gian: 2 ngày
Khai giảng: 12-13/8/2018
Học phí: 25,000,000 ₫

Giới thiệu khóa học

Khoá học "DƯƠNG CÔNG LIÊU THỊ ĐẤU PHÁP" tổ chức tại TP.HCM & Hà Nội.

Nguồn gốc phái Dương Công Liêu Thị Đấu Pháp.

Liêu Kim Tinh (廖金精) còn gọi là Liêu Vũ, tự Bá Ngọc (伯玉), tương truyền từng lên núi tu tiên học đạo. Ông  Liêu Kim Tinh thường trú tại huyện Kiền Hóa (tại Vu Đô, nay thuộc tỉnh Giang Tây, Trung Quốc). Sau khi Liêu Kim Tinh tu luyện thành công thuật giả kim của Đạo Giáo nên thuờng được người đời gọi là “Kim Tinh Sơn Nhân”. Tương truyền năm ông 15 tuổi, đã thấu hiểu Tứ Thư Ngũ Kinh, nên có người còn gọi là “Liêu Ngũ Kinh”, các thế hệ hậu bối gọi là Liêu Kim Tinh.

 

DƯƠNG CÔNG LIÊU THỊ TÂN PHÁP

Nguồn gốc phái Dương Công Liêu Thị Đấu Pháp.

Thời tàn Đường vua quan đam mê tửu sắc, giặc giã hoành hành nổi lên khắp nơi, kẻ hiền tài bất đắc chí không thi cử làm quan. Cha của Liêu Vũ truyền dạy thuật kham dư phong thủy 3 đời cho Liêu Vũ, nên từ nhỏ Liêu Vũ đã biết tầm long điểm huyệt, đam mê nghiên cứu thuật kham dư. Lúc bấy giờ Dương Cứu Bần (tức Dương Quân Tùng) ở tại Hưng Quốc, Vu Đô đang nổi danh về thuật phong thủy cứu giúp người nghèo. Khi Liêu Vũ gặp Dương Quân Tùng tại Kiền Hóa, Vu Đô thì ông không phục tài của Dương Cứu Bần nên luôn muốn cùng đấu phép hơn thua cao thấp với Dương Quân Tùng.

Học thuật phong thuỷ của phái Dương Công Liêu Thị Đấu Pháp.

Có 1 lần, Liêu Vũ bày cớ nhờ 1 người mời Dương Công đến xem phong thủy. Trước đó Liêu Kim Tinh dùng La Bàn đo đạc chuẩn xác vị trí, sau đó chôn sâu xuống dưới đất 1 đồng tiền đánh dấu vị trí huyệt. Khi Dương Công đến thì tay không cầm theo La Bàn, chỉ có cầm theo 1 cành trúc, chỉ vào đúng vị trí mà Liêu Vũ trước đó đã chôn đồng tiền. Liêu Kim Tinh sau đó vô cùng ngưỡng mộ nên bái Dương Công làm thầy.

ta-tu-phap

Liêu Kim Tinh vốn là người gốc tại Vu Đô, Đông Sơn Bá. Sau khi theo Dương Công bái sư học nghệ 1 thời gian tại Hưng Quốc, khi cao tuổi thì về ẩn cư tại thôn Tam Liêu, sau đó thì truyền cho con cháu trong họ Liêu về Dương Công Tân Pháp kết hợp cùng phép phong thủy bí truyền của riêng nhà họ Liêu, gọi chung là Dương Công Liêu Thị Đẩu Pháp. Tại cổng chính đền thờ Dương Công của dòng họ Liêu tại thôn Tam Liêu có 2 câu đối.

phong-thuy-mo-phan-duong-cong-tan-phap

“竹杖青奇万里河山归杖下;青囊元妙一天星斗隐郎中” tức “Trúc trượng thanh kỳ vạn lý hà sơn quy trượng; Thanh nang nguyên diệu nhất thiên tinh đấu ẩn lan trung” chính là chỉ điển tích “Liêu Công quy phục cành trúc của Dương Công mà bái sư làm thầy học thuật phong thủy”.

truong-phai-phong-thuy-tam-lieu

Những tác phẩm kinh điển thuộc phái Phong Thuỷ Dương Công Liêu Thị Đấu Pháp.

Các trước tác của Liêu Vũ gồm có: Hoài Ngọc Kinh, Phủ Sát Bổn Nguyên Ca, Nhất Trản Đăng,… đều là các tác phẩm nổi danh mà người đời sau luôn tìm kiếm nhưng dòng họ Liêu rất ít truyền cho người ngoài.

May mắn được Liêu Đại Sư – truyền nhân đời thứ 38 của Liêu Kim Tinh truyền dạy lại, nay TMFS nguyện đem duyên lành này gieo cùng với những học viên hữu duyên với kiến thức 1.200 năm “Dương Công Liêu Thị Đấu Pháp”.

phong-thuy-mo-phan-am-trach-tam-lieu

Do lời nguyện với Dương Công và Liêu Công chúng tôi chỉ chọn lọc giảng dạy cho những học viên thân thuộc của Tường Minh Phong Thủy mà không dạy cho bất kỳ học viên nào mới bên ngoài. Đây là lớp đầu tiên và có thể cũng là cuối cùng giảng dạy kiến thức cao cấp quý giá này.

phong-thuy-duong-cong-tmfs

Nếu học viên nào quan tâm chi tiết có thể gửi thông tin về email: lienhe.tttuongminhphongthuy@gmail.com hoặc gọi điện: 02866814141. Một số giấy tờ có thể được học viên yêu cầu cung cấp và chúng tôi sẽ trả lời riêng cho chính người liên hệ đó về danh sách tham gia khoá học Tam Liêu Phong Thuỷ này hay không.
TPHCM - Hà Nội giai đoạn 22-24/1/2018 và 26-28/1/2018.

phong-thuy-mo-phan-duong-cong-phai

Nội chung khoá học DƯƠNG CÔNG LIÊU THỊ TỔ TRUYỀN PHONG THỦY:

1. Tứ Đại Giao Cấu DƯƠNG CÔNG LIÊU THỊ

2. Đồng Nguyên Nhất Khí DƯƠNG CÔNG LIÊU THỊ
3. Nạp Giáp Ngũ Hành DƯƠNG CÔNG LIÊU THỊ
4. Đẩu Thủ Ngũ Hành DƯƠNG CÔNG LIÊU THỊ
5. Hà Đồ Vận DƯƠNG CÔNG LIÊU THỊ
6. Lạc Thư Vận DƯƠNG CÔNG LIÊU THỊ
7. Luận Phân Cung An Táo An Sàng DƯƠNG CÔNG LIÊU THỊ
8. Luận Phụ Mẫu Tử Tức Tam Nguyên Đại Quái 
9. Tam Hợp Liên Châu DƯƠNG CÔNG LIÊU THỊ
10. Thôi Phi Tử Ai Tinh Khẩu Quyết DƯƠNG CÔNG LIÊU THỊ
11. Ai Tinh Vận DƯƠNG CÔNG LIÊU THỊ
12. Ngọc Liễm Kinh Khai Môn Cập Hậu Thổ Thần Vị DƯƠNG CÔNG LIÊU THỊ
13. Nhị Thập Bát Tú An Tàng Nhị Thập Tứ Sơn Liệt DƯƠNG CÔNG LIÊU THỊ
14. Nhị Thập Bát Tú Mộ Vượng Sinh DƯƠNG CÔNG LIÊU THỊ
15. Nhị Thập Bát Tú Ngũ Hành Độ DƯƠNG CÔNG LIÊU THỊ
16. Nhị Thập Bát Tú Tiêu Sa Nạp Thủy DƯƠNG CÔNG LIÊU THỊ
17. Nhị Thập Tứ Sơn Phân Kim Độ DƯƠNG CÔNG LIÊU THỊ
18. Nhị Thập Tứ Sơn Phân Kim Đoán Quyết DƯƠNG CÔNG LIÊU THỊ
19. Nhị Thập Tứ Sơn Phân Kim Phòng Đoán DƯƠNG CÔNG LIÊU THỊ
20. Liêu Thị Tổ Truyền Môn Thủy Kinh DƯƠNG CÔNG LIÊU THỊ
21. Luận Nhị Thập Tứ Sơn Kỳ Lân Thủy Pháp DƯƠNG CÔNG LIÊU THỊ
22. An Lỗ Ban Xích Cập Kiến Quan Vi Chuẩn DƯƠNG CÔNG LIÊU THỊ
23. Lỗ Ban Kinh DƯƠNG CÔNG LIÊU THỊ
24. Phương Vị An Táo DƯƠNG CÔNG LIÊU THỊ

hoc-duong-cong-phong-thuy

duong-cong-tan-phap

 

DƯƠNG CÔNG LIÊU THỊ TỔ TRUYỀN NHẬT KHÓA THƯ 
1. Đẩu Thủ Ngũ Hành DƯƠNG CÔNG LIÊU THỊ
2. Hóa Khí Ngũ Hành DƯƠNG CÔNG LIÊU THỊ
3. Nhị Thập Tứ Sơn Trạch Nhật Pháp DƯƠNG CÔNG LIÊU THỊ
4. Lục Thập Hoa Giáp Trạch Nhật Pháp DƯƠNG CÔNG LIÊU THỊ
5. Tử Bạch Ai Tinh Trạch Nhật Pháp
6. Đẩu Thủ Ngũ Hành Trạch Nhật Pháp

duong-cong-lieu-thi-dau-phap-tmfs

bat-quai-phai-duong-cong

THỰC TẬP

  • Phân tích +30 công trình âm trạch, dương trạch theo phái Dương Công Liêu Thị .
  • Cách thức xây dựng nhà cửa, nhà từ đường, mộ phần.
  • Cách thức tầm long, điểm huyệt theo Dương Công Liêu Thị.

Liên hệ đăng ký: lienhe.tttuongminhphongthuy@gmail.com

Danh sách học viên tham gia khoá học sẽ được Tường Minh Phong Thuỷ thông báo riêng cho người đăng ký kèm một số giấy tờ chứng minh khác nếu cần.

Trân trọng,

Tường Minh Phong Thuỷ

#phongthuyduongcong#phongthuytamlieu#duongcongtanphap

#duongcongtanphap #phongthuyduongcong #tatuphap #dauphap

Khóa học khác

Khoá học huyền không phi tinh TPHCM

Huyền Không Phi Tinh Vô Thường Phái

Khai giảng: 10/2018 (5 ngày)
Thời gian: 08:00-17:00
Khoá học Huyền Không Phi Tinh Toàn Tập

Khoá học Huyền Không Phi Tinh Toàn Tập

Khai giảng: 10/2018 (6 ngày)
Thời gian: 08:00-17:00
Phong Thuỷ Nhà Ở Căn Hộ Thịnh Vượng

Phong Thuỷ Nhà Ở Căn Hộ Thịnh Vượng

Khai giảng: 26-27/5/2018
Thời gian: 2 ngày
Khoá học phong thuỷ cơ bản

Phong Thuỷ Nhà Ở - Huyền Không Phi Tinh Cơ Bản

Khai giảng: 15/6/2018
Thời gian: 08:30-17:00
Khoá học huyền không phi tinh tam nguyên

Phong Thuỷ Huyền Không Phi Tinh Toàn Tập

Khai giảng: 7/2018
Thời gian: 5 NGÀY

Phong Thuỷ Ứng Dụng - Căn Hộ Tài Lộc - Gia Chủ Phát Tài

Khai giảng: 22/02/2017
Thời gian: 00:00-23:00
học tầm long điểm huyệt, phong thuỷ âm trạch

Phong Thủy Tầm Long Điểm Huyệt Âm Dương Trạch

Khai giảng: 7/2018
Thời gian: 10 ngày

Phong Thuỷ Huyền Không Phi Tinh Trung Cấp

Khai giảng: 2015
Thời gian: 2 ngày
phong thuỷ nhà ở

Phong Thủy Nhà Ở Hạnh Phúc Thịnh Vượng

Khai giảng: 06/2018
Thời gian: 18:00-21:00