THẦY PHONG THUỶ

Diễn giả phong thuỷ giỏi là người có đủ trình độ chuyên môn để trình bày những chủ đề phong thuỷ thường thức và đối tượng khách mời hiểu và ứng dụng được kiến thức phong thuỷ đó.

Diễn giả phong thuỷ giỏi trình bày thấu đáo nhiều chủ đề phong thuỷ khác nhau theo cách riêng của mình

Diễn giả phong thuỷ giỏi trình bày thấu đáo nhiều chủ đề phong thuỷ khác nhau theo cách riêng của mình.Diễn giả phong thuỷ là 1 loại hình công việc mới khi các chuyên gia phong thuỷ trình bày những ...
Thầy phong thuỷ Nguyễn Thành Phương

Thầy Nguyễn Thành Phương

Nếu cuộc sống cho tôi những lựa chọn, tôi chọn những điều minh bạch và có sự lý giải một cách chính thống. "Việc tự nhiên đến lúc yêu thích và tìm hiểu những môn học của Khoa học Phương ...