Ngày Giờ Tốt Xấu Trong Phong Thủy Âm Trạch
05/05/2023

Chọn ngày giờ tốt để chết - Chết phạm giờ xấu thì Trùng Tang?

Trước tiên chúng tôi phải nói ngay rằng không có ngày giờ nào là tốt hay xấu để qua đời trong Phong Thủy.

Nói vui là ngày giờ một người nào đó qua đời chắc hẳn sẽ là ngày giờ xấu với bản thân họ, nếu như là ngày giờ tốt chắc họ còn sống thêm được ít lâu. Tuy nhiên, nếu như nói một người nào đó chết nhằm giờ phạm Trùng Tang dẫn đến con cháu sẽ dắt díu đi theo thì là điều cực kỳ mê tín dị đoan.

Cách tính ngày giờ phạm Trùng Tang như một công thức tràn lan trên mạng là không có căn cứ trong sách vở phong thủy chính thống nào cả. Nếu như chỉ cần chết phạm giờ Trùng Tang là con cháu sẽ bị hết thì cả thế giới ở các nước khác sẽ chết dây dưa, kéo đàn kéo đống rất nhiều.

Giả sử như có thật là người nào đó chết phạm ngày giờ Trùng Tang vậy thì bạn có thể chọn ngày tốt cho một người nào đó qua đời? Bạn là thánh thần phương nào mà có thể quyết định một người nên chết ngày giờ nào?

Nếu vị thầy nào vỗ ngực xưng tên nói rằng tôi dám chắc về ngày giờ tốt xấu, ai sẽ chết vào thời gian nào thì bạn cứ hỏi thầy đó “Ngày hôm nay thầy dám bịt mắt đi bộ băng ngang đường cao tốc hay không?”. Nếu thầy đó dám làm, thì may ra tôi còn tin được dăm ba phần về tài tiên tri của vị thầy này có thể đạt đến trình thần thông quảng đại.

Sự thật "Đâu mới là điều quan trọng nhất khi tiến hành đám tang"

Ngày giờ để tiến hành đám tang hay khâm liệm, mai táng hay di quan cũng không quá quan trọng. Tuy nhiên, ngày giờ tốt ảnh hưởng đến Phong Thủy Âm Trạch nhiều nhất chính là ngày chôn cất, hạ táng quan tài và ngày giờ lắp dựng bia mộ.

phong thủy âm trạch - ngày giờ tốt xấu trong phong thủy âm trạch

Nếu so sánh giữa hai thời điểm chôn cất hạ táng quan tài và lắp dựng bia mộ thì ngày giờ tốt lắp dựng bia mộ quan trọng hơn rất nhiều so với việc hạ táng. Vì vốn dĩ việc hạ táng phải tiến hành trong vòng vài ngày chứ không thể trì hoãn đợi đến tháng tốt năm tốt mà chôn cất được. Ngày nay chứ không phải ngày xưa mà chúng ta có thể chờ đợi nhiều năm sau rồi mới chôn cất như trường hợp ông nội của Mao Trạch Đông.

Bia mộ mang tên tuổi, hình ảnh của người đã mất và cũng là mốc dấu cuối cùng đánh dấu phần mộ hoàn tất do đó ngày giờ lắp dựng bia mộ là rất quan trọng. Ngày giờ chọn để lắp dựng bia mộ phải được chọn dựa trên Bát Tự của người vừa mới mất, tọa hướng của bia mộ và lá số Bát Tự của con cái trực tiếp của người này hoặc thậm chí của cháu nội, cháu ngoại…Thường có ba bộ môn trạch nhật cao cấp được sử dụng cho việc này: Huyền Không Đại Quái Trạch Nhật, Kỳ Môn Độn Giáp Cửu Cung và Kỳ Môn Độn Giáp 64 Quái.

Một vài chia sẻ,

Nguyễn Thành Phương