Thiên Can & Địa Chi
08/02/2023

Thiên Can là gì?

Trong 8 Chữ này thì Thiên Can của ngày sinh là quan trọng nhất, mang ý nghĩa quyết định. Theo Bát Tự, thiên can của ngày sinh được gọi là nhật nguyên (nhật can), địa chi của ngày sinh là cung Phu Thê. Nhật Can đại diện cho chính bạn còn cung Phu Thê đại diện cho bạn đời của bạn.

Thiên Can

Giáp

Ất

Bính

Đinh

Mậu

Kỷ

Canh

Tân

Nhâm

Quý

Ngũ Hành

Mộc

Mộc

Hỏa

Hỏa

Thổ

Thổ

Kim

Kim

Thủy

Thủy

Âm Dương

Dương

Âm

Dương

Âm

Dương

Âm

Dương

Âm

Dương

Âm

Ví dụ như năm 2014 là Giáp Ngọ tức có thiên can Giáp. Ai sinh trong năm 2014 sẽ có Niên Can là Giáp.

Tính chất của Thiên Can

Thiên Can Dương thường chỉ người có tính cách mạnh mẽ, nam tính, gây dựng sự nghiệp bằng năng lực bản thân. Thiên Can Âm thường chỉ người có tính cách uyển chuyển, khôn khéo, linh hoạt, có sự hỗ trợ giúp đỡ từ những người xung quanh. Hoặc những người nữ mà có thiên can là Dương thường có tính cách mạnh mẽ, quyết đoán như đàn ông.

Thiên Can và Địa Chi có ý nghĩa quan trọng như thế nào?

Bất cứ cột mốc thời gian (năm, tháng, ngày hay giờ) nào đều được gọi tên bằng 2 chữ: Thiên Can và Địa Chi. Vì có 4 cột mốc thời gian cần xem xét quan trọng trong 1 lá số. Đó là năm tháng ngày giờ sinh chứ không chỉ xét mệnh theo năm sinh. Người Trung Quốc không xét phút hay giây vì ngày xưa không có phương tiện chính xác để đo đạc ở mức độ nhỏ. Vì có 2 chữ Thiên Can và Địa Chi nên môn dự đoán vận mệnh còn được gọi là Tứ Trụ (tứ 4 trụ năm, tháng, ngày, giờ sinh) hay gọi là Bát Tự (8 chữ bao gồm tứ trụ và Thiên Can Địa Chi của mỗi trụ).

Thiên Can và Địa chi kết hợp với nhau cho người học nhận biết những tính chất của ngũ hành, độ mạnh yếu, đặc tính, v.v...Từ đó cho ra những dự đoán về tính cách, may mắn, mối quan hệ hay khả năng của mỗi cá nhân. Thiên can địa chi và tác động qua lại, tổng hợp, xung khắc, hoá hợp cho bạn bức tranh toàn cảnh nhất là lá số bát tự của một người. Qua đó bạn có thể tìm cách hoá giải khó khăn hay gia tăng may mắn của bản thân mình. Nhìn chiều hướng tích cực và giảm thiểu tiêu cực để tìm một tổng thể hài hoà cho lá số bát tự đó.