Giới thiệu
  • Định hướng những quyết định đúng đắn để đạt được mục tiêu của bản thân.
  • Thay đổi vấn đề đúng thời điểm giúp bạn đạt kết quả tốt trong công việc và cuộc sống.
  • Đưa ra quyết định đúng đắn và chắc chắn về tương lại.
  • Vững chắc nền tảng để trở thành Thầy Bát Tự chuyên nghiệp
Nội dung khóa học
  • Bát tự thực chiến
  • Kỳ môn thực chiến
  • Diện tướng thực chiến
Giảng viên

Đại Sư Nguyễn Thành Phương

CEO / Founder Công Ty TNHH Tường Minh Phong Thủy

Giảng viênThông tin khóa học
Khóa học: BÁT TỰ THỰC CHIẾN
Cấp độ: Thực chiến
Khai giảng: 05/10/2022
Thời gian học: 1 ngày
Tuition: 7.000.000 đ
khóa học khác

BÁT TỰ CHUYÊN ĐỀ

Khai giảng: 04/11/2022

Thời gian học: 1 ngày

BÁT TỰ CAO CẤP

Khai giảng: 13/05/2023

Thời gian học: 1 ngày

BÁT TỰ HÔN NHÂN

Khai giảng: 01/10/2022

Thời gian học: 1 ngày

BÁT TỰ TRUNG CẤP

Khai giảng: 13/05/2022

Thời gian học: 1 ngày

BÁT TỰ CĂN BẢN

Khai giảng: 12/05/2023

Thời gian học: 1 ngày