• Trang chủ
  • /
  • Tin tức
  • /
  • BÀI KHẤN LỄ PHẬT LỄ THÁNH MẪU TỨ PHỦ ĐỨC THÁNH TRẦN SƠN TRANG THÀNH HOÀNG
BÀI KHẤN LỄ PHẬT LỄ THÁNH MẪU TỨ PHỦ ĐỨC THÁNH TRẦN SƠN TRANG THÀNH HOÀNG
04/01/2023

1. LỄ PHẬT Ở CHÙA

Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo.
Nam Mô Sa Bà Giáo Chủ Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Vương Phật.
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam Mô Đông Phương Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Vương Phật. Nam Mô Hằng Hà Sa Số Nhất Thiết Chư Phật.
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát.
Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Chư Đại Bồ Tát Đại Chứng Minh.

Con tấu lạy: Chư vị Kim Cương Bát Bộ - Hộ Pháp Chư Thiên. Thập bát long thần già .am chân tể, chư hiền Thánh tăng đồng lai chứng giám. (Rồi đọc tiếp phần Lễ ở dưới là: Hôm nay, ngày....tháng....năm ..... âm lịch 20... Đương thiên khánh tiết kim tín chủ......)

2. LỄ THÁNH MẪU VÀ CÁC QUAN ĐỀN THỜ TỨ PHỦ

Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Phật.
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát.

Con tấu lạy: Tam giới thiên chúa tứ phủ vạn linh công đồng đại đế

Thiên Địa Thủy Tiên Tam Toà Vương Mẫu – Bản Từ Thánh Mẫu Thượng Phụng Anh Linh.

Con tấu lạy: Ngũ vị hoàng thái tử vương quan chư vị khâm sai anh linh công chúa. Đức chúa thượng ngàn sơn lâm sơn trang – Thủ đền, thủ phủ công chúa. Đương niên – đương cảnh chí đức tôn thần – các quan hoàng quan quận. Tứ phủ thánh cô, bát bộ sơn trang thập nhị tiên nàng, cậu hoàng cậu quận.

Con tấu lạy: Hạ ban thần tướng ngõ hổ thần linh. Thanh bạch xà đại tướng – bản xứ thần linh thần quan, sơn thần bản thổ đồng lai giáng phó bản đền chứng minh công đức. (Rồi đọc tiếp phần Lễ ở dưới là: Hôm nay, ngày.... tháng....năm ..... âm lịch 20... Đương thiên khánh tiết kim tín chủ......)

3. LỄ ĐỨC THÁNH TRẦN ĐẠI VƯƠNG

Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Phật.
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát.

Con tấu lạy: Đức Trần triều hiển Thánh Nhân Vũ Hưng Đạo đại vương – Khải vương phụ vương, Mẫu vương phi phu nhân Nguyên từ quốc Mẫu – Tứ vị Thánh tử đại vương – Nhị vị vương cô hoàng thánh – Đức ông Phạm Điện suý tướng quân. Tả hữu lục bộ thượng từ, chư vị bách quan – Thiên thiên lực sĩ vạn vạn tinh binh đồng lai giáng phó bản đền chứng minh công đức. (Rồi đọc tiếp phần Lễ ở dưới là: Hôm nay, ngày....tháng....năm ..... âm lịch 20... Đương thiên khánh tiết kim tín chủ......)

4. LỄ SƠN TRANG (CHÚA THƯỢNG NGÀN SƠN LÂM VÀ THẬP NHỊ TIÊN NÀNG SƠN TRANG)

Con tấu lạy: Đức Thánh Mẫu Thượng Ngàn Hiệu Viết Bạch Anh Trưởng Sơn Lâm Công Chúa. Bát Bộ Sơn Trang, Thượng Ngàn Các Bà Chúa Tiên Tam Thập Lục Động, Sơn Trang Tám Tướng, Tả Hữu Thị Vệ Diệu Tín Diệu Nghĩa Thiền Sư. Thập Nhị Các Cô Tiên Nang Tuỳ Tòng Bộ Chúng Đồng Lai Giáng Phó Sơn Trang Bản Đền. (Rồi đọc tiếp phần Lễ ở dưới là: Hôm nay, ngày.... tháng....năm ..... âm lịch 20... Đương thiên khánh tiết kim tín chủ......)

5. LỄ THÀNH HOÀNG Ở ĐÌNH MIẾU

Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Phật.
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát.

Con tấu lạy: Tam giới thiên chúa Tứ phủ vạn linh công đồng thánh đế.

Hoàng Thiên Hậu Thổ Chư Vị Tôn Thần
Đương Niên Thái Tuế Chí Đức Tôn Thần

Con tấu lạy: Đức Thành hoàng bản thổ địa đại vương tối linh tôn thần. Tả văn quan hữu võ tướng bách quan tôn thần tuỳ tòng bộ chúng – đồng lai giáng phó bản từ chứng minh công đức. (Rồi đọc tiếp phần Lễ ở dưới là: Hôm nay, ngày....tháng....năm ..... âm lịch 20... Đương thiên khánh tiết kim tín chủ......)

Hôm nay, ngày.... tháng.... năm.... âm lịch 20... Đương niên khánh tiết kim tín chủ con kim cư tại (Địa chỉ thành phố, quận, tên đường, số nhà nơi cư ngụ)

Hiệu y vu linh từ (Đền) linh tự (Chùa) nơi đây. Nguyện cầu Phật thánh chư vị tác đại chứng minh cho tín chủ con tên là:......tuổi....vợ (chồng) là:..... tuổi....., con trai (con gái) là.....tuổi..... Hiệp đồng gia môn quyến đẳng chí tâm kính lễ, tu thiết lễ nghi lục cúng phu trần, kim ngân sớ điệp (nếu có) đầu thành kính lễ Phật Thánh chư vị tôn thần. Nguyện cầu gia hộ cho gia chung quyến đẳng chúng con được cát bảo bình an, nhân khang vật thịnh, cầu phúc phúc lai, trừ tai tai tống, năm xung giải xung, tháng hạn giải hạn, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm, hưởng thịnh vượng an lành mãi mãi, thương mại hanh thông, tài lộc vượng tiến tăng duyên trường thọ sự. Bốn mùa được hai chữ bình an, tám tiết được hưởng hưng long thịnh vượng, đất nước bình an, phong hoà vũ thuận, dân giàu nước mạnh, thế giới hoà bình...

LỄ VẬT CÚNG PHẬT THÁNH: các đồ lục cúng bao gồm:

  1. Hương vòng hương nén.

  2. Đăng: Nến, đèn dầu, đèn điện.

  3. Các loại hoa Hồng, Cúc....

  4. Trà: Các loại trà mạn, sen, tàu...

  5. Quả: Các loại quả: Cam, Lê, Táo...

  6. Thực: Oản, bánh làm từ ngũ cốc, lương thực. Ngoài ra Lễ Thánh Thần có thể thêm lễ mặn như: Con Gà hoặc miếng thịt Lợn luộc, đĩa xôi, và rượu 1 bình rót 3 chén (Nhưng cũng nên hạn chế lễ mặn để tránh phạm sát sinh) và có lá trầu quả cau, 1 chai nước khoáng, 1 bao thuốc lá, gạo muối + 7 quả trứng Gà hoặc Vịt, thêm 1 miếng thịt Lợn sống cúng dưới hạ ban 5 ông Hổ và 2 ông Xà. Ngoài ra có thêm vàng lá, nghìn vàng, hoa các loại cho phù hộ.