CẢI VẬN BẰNG PHONG THỦY NHÀ Ở CHO NGƯỜI CÓ LÁ SỐ THỔ VƯỢNG

Phương pháp cải vận bằng phong thủy nhà ở cho người có lá số Thổ vượng. Chỉ khi hiểu được chân mệnh, tìm ra Dụng Thần và thực hiện bổ cứu đúng cách sẽ giúp gia chủ gia tăng may mắn trong sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình cảm gia đạo và các mối quan hệ,…

CẢI VẬN BẰNG PHONG THỦY NHÀ Ở CHO NGƯỜI CÓ LÁ SỐ THỦY VƯỢNG

Phương pháp cải vận bằng phong thủy nhà ở cho người có lá số Thủy vượng. Chỉ khi hiểu được chân mệnh, tìm ra Dụng Thần và thực hiện bổ cứu đúng cách sẽ giúp gia chủ gia tăng may mắn trong sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình cảm gia đạo và các mối quan hệ,…

CẢI VẬN BẰNG PHONG THỦY NHÀ Ở CHO NGƯỜI CÓ LÁ SỐ MỘC VƯỢNG

Phương pháp cải vận bằng phong thủy nhà ở cho người có lá số Mộc vượng. Chỉ khi hiểu được chân mệnh, tìm ra Dụng Thần và thực hiện bổ cứu đúng cách sẽ giúp gia chủ gia tăng may mắn trong sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình cảm gia đạo và các mối quan hệ,…

Lễ cưới hỏi của người Việt Nam

Phong tục cưới hỏi truyền thống của người Việt Nam bao gồm nhiều thủ tục rất phức tạp. Tuy nhiên, theo thời gian thì những thủ tục cưới hỏi đó đã được lược bớt và đơn giản hơn. 

CẢI VẬN BẰNG PHONG THỦY NHÀ Ở CHO NGƯỜI CÓ LÁ SỐ KIM VƯỢNG

Phương pháp cải vận bằng phong thủy nhà ở cho người có lá số Kim vượng. Chỉ khi hiểu được chân mệnh, tìm ra Dụng Thần và thực hiện bổ cứu đúng cách sẽ giúp gia chủ gia tăng may mắn trong sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình cảm gia đạo và các mối quan hệ,…

Lễ cưới hỏi của người Trung Hoa

Ngưi Trung Hoa cũng quan nim rng có ba vic đưc xem là đi h s: thi đ, kết hôn và sinh con trai. Tuy nhiên, ngày nay thì có nhng vic không còn quá quan trng như vic thi đ hay sinh đưc con trai.

CẢI VẬN BẰNG PHONG THỦY NHÀ Ở CHO NGƯỜI MỆNH KHUYẾT THỔ

Phương pháp cải vận bằng phong thủy nhà ở cho người mệnh khuyết Thổ. Chỉ khi hiểu được chân mệnh, tìm ra Dụng Thần và thực hiện bổ cứu đúng cách sẽ giúp gia chủ gia tăng may mắn trong sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình cảm gia đạo và các mối quan hệ,…

CẢI VẬN BẰNG PHONG THỦY NHÀ Ở CHO NGƯỜI MỆNH KHUYẾT HỎA

Phương pháp cải vận bằng phong thủy nhà ở cho người mệnh khuyết Hỏa. Chỉ khi hiểu được chân mệnh, tìm ra Dụng Thần và thực hiện bổ cứu đúng cách sẽ giúp gia chủ gia tăng may mắn trong sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình cảm gia đạo và các mối quan hệ,…

CẢI VẬN BẰNG PHONG THỦY NHÀ Ở CHO NGƯỜI MỆNH KHUYẾT THỦY

Phương pháp cải vận bằng phong thủy nhà ở cho người mệnh khuyết Thủy. Chỉ khi hiểu được chân mệnh, tìm ra Dụng Thần và thực hiện bổ cứu đúng cách sẽ giúp gia chủ gia tăng may mắn trong sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình cảm gia đạo và các mối quan hệ,…

CẢI VẬN BẰNG PHONG THỦY NHÀ Ở CHO NGƯỜI MỆNH KHUYẾT MỘC

Phương pháp cải vận bằng phong thủy nhà ở cho người mệnh khuyết Mộc. Chỉ khi hiểu được chân mệnh, tìm ra Dụng Thần và thực hiện bổ cứu đúng cách sẽ giúp gia chủ gia tăng may mắn trong sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình cảm gia đạo và các mối quan hệ,…

Bí quyết chọn Vị Trí - Kích Thước của Cổng, Cửa

Người xưa hay nói “Nhà cao cửa rộng”, nghĩa là nhà càng cao cửa càng rộng thì tốt vì đón khí vào tốt, nếu nhà cao thì cửa phải rộng mới phù hợp tương ứng. Tuy nhiên, không phải cửa rộng hay cao bao nhiêu cũng là tốt, mà nếu cao quá hay rộng quá thì lại không tốt mà ngược lại còn xấu.