BÀI KHẤN LỄ PHẬT LỄ THÁNH MẪU TỨ PHỦ ĐỨC THÁNH TRẦN SƠN TRANG THÀNH HOÀNG

Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo.
Nam Mô Sa Bà Giáo Chủ Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Vương Phật.
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam Mô Đông Phương Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Vương Phật. Nam Mô Hằng Hà Sa Số Nhất Thiết Chư Phật.
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát.
Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Chư Đại Bồ Tát Đại Chứng Minh.

BÀI KHẤN NGÀY LỄ TẠ HOÁ VÀNG TẾT NGUYÊN ĐÁN NĂM QUÝ MÃO 2023

Kim niên tuế thứ năm QUÝ MÃO (Dương lịch 2023) Khánh tiết Nguyên đán đầu xuân năm mới hoàn mãn. Kim thần tín chủ đầu thành kính lễ.

BÀI KHẤN THẦN LINH VÀ GIA TIÊN NGÀY MÙNG 1 TẾT (22/01/2023 DL)

Kim niên tuế thứ năm QUÝ MÃO (dương lịch 2023) Khánh tiết Nguyên đán đầu xuân năm mới kim thần tín chủ đầu thành kính lễ.

BÀI KHẤN GIAO THỪA NĂM MỚI 2023 QUÝ MÃO NIÊN (Lễ ngoài trời) (22/01/2023 DL)

Minh niên tuế thứ năm QUÝ MÃO 2023, thời khắc Giao thừa tống cựu nghênh tân, thỉnh tân quan đáo cựu quan hồi. Kim vì gia chủ chúng con đầu thành kính lễ.

BÀI KHẤN LỄ CHIỀU 30 TẾT (TẤT NIÊN) NĂM NHÂM DẦN (21/01/2023 DL)

(Cúng cơm thỉnh mời gia tiên tộc đường. Lễ này không nhất thiết phải viết sớ mà chỉ thỉnh rước chân linh gia tiên)

Kim niên tuế tại năm NHÂM DẦN. Đương thiên khánh tiết trừ tịch, bái tạ Tất niên. Gia chung chúng con đầu thành kính lễ.

Nam Mô Thập Phương Vô Lượng Thường Trụ Phật (03 Lần) Nam Mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát (03 Lần)

Bài Khấn Ông Táo 22 hoặc 23 tháng chạp Nhâm Dần Niên (13 - 14/01/2023)

Tuế thứ NHÂM DẦN niên. Đông thiên khánh tiết chư vị bản sứ thần linh Táo quân chầu thiên tấu đối thượng giới. Kim vị tín chủ đầu thành kính lễ.

Nghi thức Cúng Động Thổ (Xây dựng nhà ở, văn phòng, công xưởng)

Xây nhà, làm nhà là một trong những việc quan trọng nhất của một đời người. Để những người sống trong ngôi nhà mới xây cất được khỏe mạnh, gặp mọi sự may mắn tốt lành thì khi tiến hành làm nhà nhất thiết phải chọn giờ Hoàng Đạo. Tường Minh Phong Thuỷ xin hướng dẫn quý khách nghu thức Cúng Động Thổ tham khảo và chúc quý khách gặp nhiều điều thuận lợi, vạn sự thành công.

10 điều cần làm cho năm 2017 Phát Tài

 

Năm 2017 đang đến gần, bạn và gia đình sẽ cầu chúc cho mọi thành viên đều gặp những ngày tháng bình an, gặp nhiều vận may, gia đạo hạnh phúc trong năm mới. Hãy cùng lên kế hoạch thực hiện 10 điều sau đây để chắc chắn bản thân sẽ không bị lỡ nhịp với vận may nhé, việc còn lại chỉ là làm theo kế hoạch và cố gắng thực hiện!