HỘI THẢO “CHIA SẺ KIẾN THỨC ÂM TRẠCH & NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT TRONG TIẾT THANH MINH”

Vào lúc 9h00 sáng đến 15h00 chiều ngày 09/04/2023 chính thức diễn ra Hội thảo “Hội Thảo Chia Sẻ Kiến Thức Âm Trạch Và Những Điều Cần Biết Trong Tiết Thanh Minh" giúp mọi người giải đáp tất cả các thắc mắc xoay quanh những kiến thức Âm trạch.

CHỌN SIM PHONG THỦY KÍCH CÔNG DANH, THĂNG QUAN TIẾN CHỨC

Dựa trên kiến thức Kinh Dịch số học, xem sim phong thủy kích công danh, thăng quan tiến chức giúp bạn phân tích mối tương quan giữa nội tại số sim và người dùng qua từng giai đoạn. Từ đó, đánh giá cát hung trong quá trình sử dụng số điện thoại để kịp thời tìm ra mối nguy có thể cản trở con đường quan lộc của bản thân. Mời bạn đọc cùng theo dõi bài viết nhé.

CHỌN SIM PHONG THỦY LÀM ĂN HÚT TÀI LỘC

Dựa trên kiến thức Kinh Dịch số học, xem sim phong thủy làm ăn giúp bạn phân tích mối tương quan giữa nội tại số sim và người dụng qua từng giai đoạn. Từ đó, đánh giá cát hung trong quá trình sử dụng sim số phong thủy của mỗi người. Mời bạn đọc cùng theo dõi bài viết nhé.

CHỌN SIM PHONG THỦY KÍCH HOẠT TÌNH DUYÊN

Dựa trên kiến thức Kinh Dịch số học, xem sim phong thủy kích hoạt tình duyên, bổ trợ gia đạo hòa thuận giúp bạn phân tích mối tương quan giữa nội tại số sim và người dùng qua từng giai đoạn. Từ đó, đánh giá cát hung trong quá trình sử dụng số điện thoại để kịp thời tìm ra mối nguy có thể ảnh hưởng đến bản thân và người thân trong gia đình. Mời bạn đọc cùng theo dõi bài viết nhé.

CHỌN SIM PHONG THỦY CẢI THIỆN SỨC KHỎE, KHAI THÔNG KHÍ VẬN

Dựa trên kiến thức Kinh Dịch số học, xem sim phong thủy cải thiện sức khỏe, khai thông khí vận giúp bạn phân tích mối tương quan giữa nội tại số sim và người dùng qua từng giai đoạn. Từ đó, đánh giá cát hung trong quá trình sử dụng số điện thoại để kịp thời tìm ra mối nguy có thể ảnh hưởng sức khỏe của bản thân. Mời bạn đọc cùng theo dõi bài viết nhé.

CHỌN SIM PHONG THỦY BỔ TRỢ GIA ĐẠO HÒA THUẬN

Dựa trên kiến thức Kinh Dịch số học, xem sim phong thủy bổ trợ gia đạo hòa thuận giúp bạn phân tích mối tương quan giữa nội tại số sim và người dùng qua từng giai đoạn. Từ đó, đánh giá cát hung trong quá trình sử dụng số điện thoại để kịp thời tìm ra mối nguy có thể ảnh hưởng đến bản thân và người thân trong gia đình. Mời bạn đọc cùng theo dõi bài viết nhé.

CẢI VẬN BẰNG PHONG THỦY NHÀ Ở CHO NGƯỜI CÓ LÁ SỐ THỔ VƯỢNG

Phương pháp cải vận bằng phong thủy nhà ở cho người có lá số Thổ vượng. Chỉ khi hiểu được chân mệnh, tìm ra Dụng Thần và thực hiện bổ cứu đúng cách sẽ giúp gia chủ gia tăng may mắn trong sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình cảm gia đạo và các mối quan hệ,…

CẢI VẬN BẰNG PHONG THỦY NHÀ Ở CHO NGƯỜI CÓ LÁ SỐ HỎA VƯỢNG

Phương pháp cải vận bằng phong thủy nhà ở cho người có lá số Hỏa vượng. Chỉ khi hiểu được chân mệnh, tìm ra Dụng Thần và thực hiện bổ cứu đúng cách sẽ giúp gia chủ gia tăng may mắn trong sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình cảm gia đạo và các mối quan hệ,…

CẢI VẬN BẰNG PHONG THỦY NHÀ Ở CHO NGƯỜI CÓ LÁ SỐ THỦY VƯỢNG

Phương pháp cải vận bằng phong thủy nhà ở cho người có lá số Thủy vượng. Chỉ khi hiểu được chân mệnh, tìm ra Dụng Thần và thực hiện bổ cứu đúng cách sẽ giúp gia chủ gia tăng may mắn trong sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình cảm gia đạo và các mối quan hệ,…

CẢI VẬN BẰNG PHONG THỦY NHÀ Ở CHO NGƯỜI CÓ LÁ SỐ MỘC VƯỢNG

Phương pháp cải vận bằng phong thủy nhà ở cho người có lá số Mộc vượng. Chỉ khi hiểu được chân mệnh, tìm ra Dụng Thần và thực hiện bổ cứu đúng cách sẽ giúp gia chủ gia tăng may mắn trong sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình cảm gia đạo và các mối quan hệ,…

Lễ cưới hỏi của người Việt Nam

Phong tục cưới hỏi truyền thống của người Việt Nam bao gồm nhiều thủ tục rất phức tạp. Tuy nhiên, theo thời gian thì những thủ tục cưới hỏi đó đã được lược bớt và đơn giản hơn. 

CẢI VẬN BẰNG PHONG THỦY NHÀ Ở CHO NGƯỜI CÓ LÁ SỐ KIM VƯỢNG

Phương pháp cải vận bằng phong thủy nhà ở cho người có lá số Kim vượng. Chỉ khi hiểu được chân mệnh, tìm ra Dụng Thần và thực hiện bổ cứu đúng cách sẽ giúp gia chủ gia tăng may mắn trong sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình cảm gia đạo và các mối quan hệ,…