BÀI KHẤN NGÀY LỄ TẠ HOÁ VÀNG TẾT NGUYÊN ĐÁN NĂM QUÝ MÃO 2023
04/01/2023

Kim niên tuế thứ năm QUÝ MÃO (Dương lịch 2023) Khánh tiết Nguyên đán đầu xuân năm mới hoàn mãn. Kim thần tín chủ đầu thành kính lễ.

Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Phật (03)
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát (03 Lần)

Cung duy:

Tân Đương Niên Nguy Vương Hành Khiển, Mộc Tinh Hành Binh Chi Thần, Tiêu Tào Phán Quan.
Đương Cảnh Thành Hoàng Bản Thổ Đại Vương Tối Linh Tôn Thần.

Cung thỉnh:

Tôn Thần Bản Gia Thổ Công Địa Chủ Ngũ Phương Vạn Phúc Phu Nhân. Bản Gia Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân.bản Xứ Thổ Địa Phúc Đức Chính Thần. Ngũ Phương Long Mạch Tiền Hậu Địa Chủ Tiếp Dẫn Tài Thần. Liệt Chư Vị Tôn Thần Bản Gia.

Cung thỉnh:
Gia tiên dòng họ... môn đường thượng lịch đại nội ngoại đẳng đẳng chư vị chân linh, gia tiên tiền tổ, cô di tỷ muội, bá thúc, huynh đệ, cô tổ, mãnh tổ họ...(nếu biết tên cô tổ, mãnh tổ thì đọc danh hiệu và nơi an táng). Chân linh gia tiên....(tên vong linh ông bà, cha mẹ, cô chú, cô tổ, mãnh tổ....ngày mất....an táng tại....). Đồng lai giáng phó gia đường chứng minh công đức.

Xuân thiên năm mới khánh tiết Nguyên đán năm QUÝ MÃO kim vì tín chủ con kim cư tại (Địa chỉ thành phố, quận, tên đường, số nhà nơi cư ngụ), đầu vu gia sứ thượng phụng. Kim thần tín chủ con tên là....tuổi....(tuổi gì?...), vợ/chồng con tên là....tuổi...., nam (nữ) tử con tên là...., tuổi ...., cùng đồng gia quyến đẳng tu thiết lễ nghi lục cúng phu trần hương, đăng, hoa, trà, quả thực, phù lưu tửu, kim ngân sớ điệp, mũ mã, văn bài, đầu thành bái tạ thiên địa, chư vị đẳng thần, gia tiên tiền tổ tác đại chứng minh. Khí tiết đón xuân QUÝ MÃO đã hoàn mãn, người người vui vẻ, nhà nhà an khang, đất trời bừng sáng, hoà rộn tiếng ca, nay gia chung quyến đẳng chúng con đầu thành bái tạ Thiên địa Phật Thánh, chư vị tôn thần, tổ tiên dòng tộc chư vị chân linh chứng minh công đức, kim ngân sớ điệp, mũ mã tiến dâng dùng bằng phó lô thiêu hoá, giáng phúc lưu ân, thần kỳ lưu phúc, phúc lưu tín chủ, thụ phúc, thụ lộc, thụ hồng ân. Cầu chư vị Phật, Thánh, Tôn thần bản gia thần linh thần kỳ gia tiên tiền tổ họ.....tộc, cô tổ, mãnh tổ đồng lai chứng giám. Phù trì gia hộ cho gia chung quyến đẳng bước sang năm mới QUÝ MÃO niên an khang thịnh vượng, hưng môn cát khánh, giải trừ hung tinh chính chiếu, vô tai, vô nạn, vô hạn, vô ách, tăng duyên trường thọ sự, người già sức khoẻ, người trẻ bình an, thương mại hanh thông, tài lộc vượng tiến, gia đạo bình an, nhân khang vật thịnh, tứ thời bát tiết sự vô xâm phạm. Hiệp đồng gia quyến đẳng chí tâm kính lễ.

Nam Mô A Di Đà Phật (03 Lần)

LỄ VẬT GỒM

Oản quản, bánh kẹo mới, bóc bánh chưng mới, quả cau lá trầu, bao thuốc lá mới, ấm nước trà rót 04 chén, 1 bát nước trắng, đĩa gạo muối, hương, hoa, nến hoặc đèn dầu.

Lễ mặn: Đĩa xôi thịt Lợn (hoặc Gà) + 03 chén rượu và 1 mâm cơm cúng. (Lễ tạ xong hết hương mới hoá hết các tiền vàng, mũ mã thờ thần linh và gia tiên).