Kỳ Môn Độn Giáp Toàn Thư Quyển 3 - Luận Giải Hiện Tượng Khắc Ứng
Trạng thái: Còn hàng
Thông tin chi tiết

Các môn học chọn ngày thông thường đặt trọng tâm vào việc chọn ngày, lấy

ngày làm yếu tố quan trọng nhất trong việc xét một ngày nào đó là cát hung, nên

hay không nên làm một việc nào đó. Do đó các môn này được gọi là Trạch Nhật,

trạch là tuyển trạch tức sự chọn lựa, nhật là ngày. Các sách vở trên thị trường

cũng như nhiều người hay gọi là Tuyển Trạch hay Trạch Cát là không đúng ý

nghĩa của thuật ngữ Chọn Ngày. Vì lẽ Tuyển Trạch là chỉ sự chọn lọc, Trạch Cát

là hàm nghĩa chọn lấy cái tốt lành, cát tường.

Như vậy, nhìn chung các môn huyền học Trung Hoa đa phần chú ý đến Chọn

Ngày. Riêng về giờ, thì các môn học tuy cũng chú ý nhưng lại chỉ chia khái quát

một ngày gồm 24 giờ chia làm 12 canh giờ theo 12 Địa Chi: Tý, Sửu, Dần, Mão,

Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi.

Trong học thuật Tam Thức, Kỳ Môn Độn Giáp chia nhỏ 1 khung thời gian 2h

đồng hồ tức 1 canh giờ theo Địa Chi làm từng khung thời gian nhỏ gọi là Khắc.

1 Khắc trong tiếng Hoa hiện đại mang hàm nghĩa 15 phút đồng hồ, nhưng trong

bối cảnh của các môn huyền học, bạn đọc không nên bị bó hẹp trong quan điểm

cứng nhắc như vậy. Như chúng tôi vẫn từng nói, thời gian trong vũ trụ, trong sự

tính toán của loài người đã bị tính toán xơ cứng, quá chính xác đến từng phút

từng giây, chưa hẳn đã là hay. Vì vốn dĩ năng lượng xuất hiện, giao thoa, có tác

động đến con người không thể được tính theo đồng hồ điện tử, năng lượng có

thể ảnh hưởng đến sớm hoặc đến muộn, do đó Khắc có thể hiểu là 1 khoảng

khắc, 1 thời điểm đặc biệt.

Vậy còn Ứng là gì? Ứng là một hiện tượng xảy ra đúng theo việc chúng ta đã

dự báo, tiên liệu từ trước. Như vậy Khắc Ứng có thể hiểu là những hiện tượng

đã được người thầy Kỳ Môn Độn Giáp tính toán dự báo từ trước và nếu những

hiện tượng này xảy ra vào đúng 1 khoảng khắc đặc biệt là biểu thị sự đồng thanh

tương ứng, đồng khí tương cầu hay còn gọi là “Thiên Địa Nhân Cảm Ứng”.

Chính khoảnh khắc đặc biệt khi những sự kiện đó xảy ra đã báo hiệu cho người

thầy Kỳ Môn Độn Giáp biết được là Ông Trời, Thiên Địa đã cảm ứng với mong

đợi của con người Nhân và việc cần làm sẽ đạt được thành công to lớn.