Kỳ Môn Độn Giáp Toàn Thư Quyển 4 - Phong Thủy
Trạng thái: Còn hàng
Thông tin chi tiết

Trên tay các bạn đang là tâm huyết muốn phổ biến bộ môn Kỳ Môn Độn Giáp

Phong Thuỷ đến với người yêu thích nghiên cứu Kỳ Môn Độn Giáp gần xa.

Lưu Bá Ôn là người đầu tiên viết sách về ứng dụng Kỳ Môn Độn Giáp trong các

bố cục Phong Thuỷ nhà ở và mộ phần. Ông đã để lại tác phẩm nổi tiếng Dương

Trạch Độn Giáp nói về cách lập bàn, phân tích cát hung cho các căn nhà được

tính toán dựa trên phương hướng và thời điểm xây dựng, nhập trạch. Cách tính

toán áp dụng cho Dương Trạch được xét dựa theo Tam Nguyên Cửu Vận 180

năm.

Cách thức nghiên cứu và ứng dụng Kỳ Môn Độn Giáp Phong Thuỷ cũng tương

tự như Huyền Không Phi Tinh, tuy rằng phức tạp hơn Huyền Không rất nhiều.

Để mở rộng đường cho bạn đọc nghiên cứu sâu về Phong Thuỷ Kỳ Môn, chúng

tôi không ngại vốn hiểu biết của bản thân chưa đến nơi đến chốn, xin trình bày

những gì may mắn được học hỏi và tiếp cận trong quá trình tầm sư học đạo với

các đại sư Kỳ Môn ở Châu Á.

Trình tự của quyển sách này được trình bày như sau:

Chương 1 - chương 3 là trình tự các bước để phân tích cát hung sơ bộ của căn

nhà theo bàn Kỳ Môn Độn Giáp dựa trên ý nghĩa của Bát Môn, Cửu Tinh,...

Chương 4 trình bày tổng thể tất cả 432 cục Dương Trạch được tính toán dựa trên

24 sơn hướng và 9 vận. Bạn đọc dựa trên hướng nhà & vận nhà để tính toán và

chọn ra bàn tương ứng với căn nhà của mình.

Chương 5 - 19 trình bày cách phân tích nhanh, luận đoán rút gọn cho những

vị trí trong nhà: cửa nhà, hướng nhà, bếp, phòng ngủ,...để bạn đọc dễ dàng kết

luận cát hung các vị trí trong nhà và biết cách bố trí hợp lý nhằm tránh hung tìm

cát.

Nhìn chung, Kỳ Môn Độn Giáp vốn là một môn học rất khó, trong đó Phong

Thuỷ Kỳ Môn Độn Giáp lại càng khó hơn bởi nhiều nguyên tắc nghiêm ngặt

trong việc truyền dạy và tài liệu nghiên cứu về môn này cũng không nhiều do

đó đòi hỏi người học phải chịu khó, nghiên cứu ứng dụng và rút ra kinh nghiệm

cho bản thân mình.