Kỳ Môn Độn Giáp Toàn Thư Quyển 8 - Tiểu Phi Cung
Trạng thái: Còn hàng
Thông tin chi tiết

Kỳ Môn Độn Giáp Tiểu Phi Cung

Trong 3 môn học cao nhất trong hệ thống huyền học Trung Hoa - còn gọi là Tam

Thức: Thái Ất Thần Số, Lục Nhâm Đại Độn và Kỳ Môn Độn Giáp thì Kỳ Môn

Độn Giáp có độ ứng dụng rộng rãi nhất.

Nếu bạn đọc thông suốt được Kỳ Môn Độn Giáp thì có thể:

- Biến hung thành cát - bách chiến bách thắng.

- Chọn ngày giờ thậm chí là khoảng khắc tốt nhất.

- Bố trí trấn yểm, phong thuỷ theo tâm linh

- Xem xét vận mệnh của một con người, một quốc gia...

Kỳ Môn Độn Giáp được chia làm rất nhiều trường phái trong đó có bộ môn

Kỳ Môn Độn Giáp Tiểu Phi Cung được xem là một trường phái đơn giản nhất,

thường được sử dụng tại Nhật Bản và Đài Loan.

Nếu như Kỳ Môn Độn Giáp Phi Cung Lưu Bá Ôn được xem là một môn học

hoàn chỉnh, tuy hoàn hảo nhưng có độ phức tạp khá cao thì Kỳ Môn Độn Giáp

Tiểu Phi Cung được xem là một bộ môn dễ nghiên cứu, dễ áp dụng cho người

mới bắt đầu học hỏi và nghiên cứu Kỳ Môn.

Người học hỏi Kỳ Môn Độn Giáp Tiểu Phi Cung trên căn bản có thể ứng dụng

bộ môn này để:

- Chọn ngày và giờ tốt cho những việc dự định làm

- Gieo quẻ để dự đoán kết quả những việc tốt xấu vào thời điểm hiện tại

và trong tương lai.

Bạn đọc có thể dùng môn này để chiêm đoán mọi vấn đề liên quan đến làm ăn,

kinh doanh, hôn nhân, sức khoẻ,...