Lịch Vạn Niên Năm Giáp Thìn 2024
Lịch Vạn Niên là sự kết hợp hài hòa giữa thiết kế mang yếu tố cổ truyền và hiện đại. Từng tờ lịch là biểu tượng của thời gian, như một lời nhắc nhở chúng ta. Đặc biệt, quý bạn có thể tra cứu lịch để thực hiện các hoạt động quan trọng của mình trong ngày một cách thuận tiện.
Thông tin chi tiết

Tường Minh xin gửi TẶNG quý bạn bộ lịch "Lịch Vạn Niên Online".

Là loại lịch truyền thống của Việt Nam, lịch Vạn Niên sẽ giúp cho người dùng có thể tự tra cứu và xem ngày, giờ tốt – xấu hàng ngày. Ngoài ra, lịch Vạn Niên của Tường Minh còn giúp bạn:

- Biết được hướng tốt, hướng xấu trong ngày;

- Biết được Cát Thần, Hỷ Thần, Hung Thần;

- Biết được việc nên làm và việc không nên làm trong ngày;

- Biết được tuổi kỵ và tuổi hợp trong ngày;

Lịch Vạn Niên là sự kết hợp hài hòa giữa thiết kế mang yếu tố cổ truyền và hiện đại. Từng tờ lịch là biểu tượng của thời gian, như một lời nhắc nhở chúng ta. Đặc biệt, quý bạn có thể ra cứu lịch để thực hiện các hoạt động quan trọng của mình trong ngày một cách thuận tiện.