Sách Tự học Kỳ Môn Độn giáp Đầu tư kinh doanh
Trạng thái: Còn hàng
Thông tin chi tiết

Bạn đọc thân mến, 

Từ năm 2012, chúng tôi bắt đầu giảng dạy bộ môn Kỳ Môn Độn Giáp khởi đầu là Kỳ Môn Tiên Thiên Tam Nguyên 64 Quái Huyền Không Đại Quái. 

Sau đó đến là các lớp về Luận Quẻ Chiêm Đoán và lần lượt là Kỳ Môn Phong Thuỷ, Kỳ Môn Mật Pháp và Binh Pháp. Càng gỉảng dạy chuyên sâu, chúng tôi và các học viên không ngừng kinh ngạc vì mức độ rộng lớn của Kỳ Môn Độn Giáp. Đây là một môn học có khả năng ứng dụng linh hoạt vào nhiều mục đích khác nhau với rất nhiều nhánh và trường phái nhỏ. 

Trong số rất nhiều trường phái Kỳ Môn Độn Giáp, chúng tôi xem mình có duyên khi được chân truyền các kiến thức theo các trường phái: Tăng Tử Nam, Tri Nhuận Pháp Chuyển Cung, Tri Nhuận Pháp Phi Cung Lưu Bá Ôn.

Ngày nay trên thế giới, Kỳ Môn Độn Giáp chủ yếu được sử dụng cho các mục đích sau:

1. Tìm Cát Tránh Hung 

2. Tiên Thiên Tam Nguyên Kỳ Môn Độn Giáp (đi kèm với hệ thống                      

                  Trạch Nhật Theo Huyền Không Đại Quái)

3. Chiêm Bốc Luận Quẻ 

Từ xưa đến nay, các mảng kiến thức của Kỳ Môn Độn Giáp được xem là bí mật, đặc biệt là Tiên Thiên Tam Nguyên Kỳ Môn Độn Giáp vì đây là kiến thức chỉ một vài người nắm vững, khi Kỳ Môn Bàn được chia nhỏ xuống chỉ còn 64 Quái.

Tại TMFS, chúng tôi đã nghiên cứu và giảng dạy kiến thức Kỳ Môn Độn Giáp theo các lớp học chuyên đề:

1. Chiêm Bốc Quẻ theo Kỳ Môn 

2. Kỳ Môn Mệnh Lý

3. Kỳ Môn Binh Pháp

4. Kỳ Môn Cửu Cung Trạch Nhật 

5. Trạch Nhật Kỳ Môn Tiên Thiên Tam Nguyên

6. Kỳ Môn Tiểu Phi Cung

7. Kỳ Môn Phong Thủy

8. Kỳ Môn Mật Pháp

sach-tu-hoc-ky-mon-don-giap-kinh-doanh

Hi vọng rằng quyển sách nhỏ đang nằm trên tay quý bạn đọc sẽ là viên gạch đầu tiên lát con đường cho những bạn đọc hữu duyên có thể học hỏi và nghiên cứu bộ môn Kỳ Môn Độn Giáp - thâm sâu, huyền ảo và đầy vi diệu này.

Vì sự thịnh vượng của bạn,

Nguyễn Thành Phương

California, USA 2020