Tản mạn Phong Thủy - Quyển 1: Tình Yêu Đôi Lứa
Mở đầu cho chuỗi sách Tản Mạn Phong Thủy này là quyển sách mang tên Tình Yêu Đôi Lứa. Qua lăng kính Phong thủy, các yếu tố Thiên – Địa – Nhân sẽ ảnh hưởng đến Tình Yêu – Hôn Nhân – Gia Đạo của một người như thế nào? Đâu mới là cách giúp bạn kích hoạt Đào Hoa tìm đến nhân duyên tốt, hạnh phúc cả đời? Cùng đi tìm ra lời giải đáp tại quyển sách Chuyện Phong Thủy – Quyển 1: Tình Yêu Đôi Lứa.
Thông tin chi tiết

Chuỗi sách Chuyện Phong Thủy được Đại sư Nguyễn Thành Phương biên soạn và phát hành nhằm chia sẻ đến quý bạn đọc những câu chuyện đặc sắc xoay quanh những vẫn đề thường nhật trong cuộc sống dưới góc nhìn Phong thủy.

Mở đầu cho chuỗi sách Tản Mạn Phong Thủy này là quyển sách mang tên Tình Yêu Đôi Lứa. Qua lăng kính Phong thủy, các yếu tố Thiên – Địa – Nhân sẽ ảnh hưởng đến Tình Yêu – Hôn Nhân – Gia Đạo của một người như thế nào? Đâu mới là cách giúp bạn kích hoạt Đào Hoa tìm đến nhân duyên tốt, hạnh phúc cả đời? Cùng đi tìm ra lời giải đáp tại quyển sách Tản Mạn Phong Thủy – Quyển 1: Tình Yêu Đôi Lứa.

Một vài chia sẻ,

Nguyễn Thành Phương