Tự Học Phong Thủy Bát Trạch Tập 01
Trạng thái: Còn hàng
Thông tin chi tiết

TỰ HỌC PHONG THỦY BÁT TRẠCH
Hướng dẫn cách xem xét ngôi nhà theo 8 tọa gốc căn cứ theo Bát Quái:
Càn - Khôn - Cấn - Tốn - Khảm - Ly - Chấn - Đoài