Bài Khấn Ông Táo 22 hoặc 23 tháng chạp Nhâm Dần Niên (13 - 14/01/2023)

Tuế thứ NHÂM DẦN niên. Đông thiên khánh tiết chư vị bản sứ thần linh Táo quân chầu thiên tấu đối thượng giới. Kim vị tín chủ đầu thành kính lễ.

Cảnh Báo Phù Thái Tuế Nhiều Sai Sót

Mỗi năm đến dịp năm mới thì trên thị trường lại có in rất nhiều phù Thái Tuế, thậm chí có thầy tổ chức hội thảo đầu năm tặng cho phù Thái Tuế nhưng rất tiếc thì phần nội dung lại sai rất nhiều.

PHONG THỦY NHÀ Ở TUỔI TÂN MÃO 2011: HỌC HÀNH TIẾN BỘ TRONG NĂM 2023

Bố trí phong thủy nhà ở tuổi Tân Mão 2011 chi tiết nhất - Nên xây nhà hướng nào, bố trí phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp… cần lưu ý điều gì. 

PHONG THỦY NHÀ Ở TUỔI CANH THÌN 2000: VẤP PHẢI HẠI THÁI TUẾ DỄ GẶP CHUYỆN BẤT AN TRONG NĂM 2023

Bố trí phong thủy nhà ở tuổi Canh Thìn 2000 chi tiết nhất - Nên xây nhà hướng nào, bố trí phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp… cần lưu ý điều gì. 

PHONG THỦY NHÀ Ở TUỔI ĐINH MÃO 1987: TIỀN TÀI ĐỔ VÀO TRONG NĂM 2023

Bố trí phong thủy nhà ở tuổi Đinh Mão chi tiết nhất - Nên xây nhà hướng nào, bố trí phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp… cần lưu ý điều gì. 

PHONG THỦY NHÀ Ở TUỔI BÍNH TÝ 1996: TÌNH TIỀN VẪY GỌI, GẶP KIẾP NẠN TIỂU NHÂN TRONG NĂM 2023

Bố trí phong thủy nhà ở tuổi Bính Tý chi tiết nhất - Nên xây nhà hướng nào, bố trí phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp… cần lưu ý điều gì. 

PHONG THỦY NHÀ Ở TUỔI ẤT DẬU 2005: CỤC DIỆN XUNG THÁI TUẾ NÊN CÓ NHIỀU XÁO TRỘN TRONG NĂM 2023

Bố trí phong thủy nhà ở tuổi Ất Dậu chi tiết nhất - Nên xây nhà hướng nào, bố trí phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp… cần lưu ý điều gì. 

PHONG THỦY NHÀ Ở TUỔI CANH THÂN 1980: VẬN TRÌNH SỨC KHỎE - TÀI LỘC CÓ DẤU HIỆU ĐI XUỐNG TRONG NĂM 2023

Bố trí phong thủy nhà ở tuổi Canh Thân 1980 chi tiết nhất - Nên xây nhà hướng nào, bố trí phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp… cần lưu ý điều gì. 

PHONG THỦY NHÀ Ở TUỔI GIÁP THÂN 2004 : ĐƯỢC QUÝ NHÂN ĐỀ BẠT, HỌC HÀNH, THI CỬ ĐỖ ĐẠT TRONG NĂM 2023

Bố trí phong thủy nhà ở tuổi Giáp Thân chi tiết nhất - Nên xây nhà hướng nào, bố trí phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp… cần lưu ý điều gì. 

PHONG THỦY NHÀ Ở TUỔI CANH NGỌ 1990: CÓ QUÝ NHÂN GIÚP ĐỠ TRONG NĂM 2023

Bố trí phong thủy nhà ở tuổi Canh Ngọ 1990 chi tiết nhất - Nên xây nhà hướng nào, bố trí phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp… cần lưu ý điều gì.

PHONG THỦY NHÀ Ở TUỔI KỶ MÃO 1999: NĂM TUỔI ẬP ĐẾN, HUNG CÁT ĐAN XEN HÃY LUÔN CỐ GẮNG TRONG NĂM 2023

Bố trí phong thủy nhà ở tuổi Kỷ Mão chi tiết nhất - Nên xây nhà hướng nào, bố trí phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp… cần lưu ý điều gì.

Giới thiệu về Tường Minh Phong Thủy

Tường Minh trong tiếng Việt có nghĩa là rõ ràng, minh bạch, không che giấu. Việc đặt tên học viện là Phong Thủy Tường Minh thể hiện sứ mệnh của chúng tôi: “Truyền đạt kiến thức Phong Thủy Chính Thống, không mê tín dị đoan, không mập mờ giấu giếm đến quảng đại người yêu thích Phong Thủy tại Việt Nam. Mỗi người biết được Phong Thủy chính thống có thể tự cải thiện cuộc sống bản thân tốt hơn và xa hơn nữa là góp phần xây dựng nước Việt Nam trở thành quốc gia cường thịnh”. Khoa học Phong Thủy đã bị che giấu quá lâu nên rất nhiều người đã không được học hỏi kiến thức Phong Thủy Chính Thống hay lại hiểu sai, nhầm lẫn nó với nhiều kiến thức mê tín dị đoan.