Thần Sát Lỗ Ban Sát - 魯班 - Ignorant Class

Thần Sát Lỗ Ban Sát - 魯班 - Ignorant Class là sao Hung Tinh. Kỵ: Khởi công, khởi tạo, giá mã.

Làm Gì Khi Gặp Xui Xẻo & Hướng Dẫn Để Xua Tan Vận Đen

Cuộc sống luôn đầy rẫy những biến động và không phải lúc nào mọi thứ cũng suôn sẻ. Sớm hay muộn, mỗi người đều có thể gặp phải những giai đoạn xui xẻo. Vậy làm sao để giảm bớt vận xui và đón nhận những điều tốt đẹp hơn? Bài viết này sẽ đưa ra một số gợi ý giúp bạn thay đổi vận mệnh của mình theo chiều hướng tích cực.

9 Cách Nhìn Thấy Người Chết Trong Dân Gian

Trong nền văn hóa dân gian Việt Nam, có vô số câu chuyện và truyền thuyết liên quan đến việc nhìn thấy người chết hay vong hồn. Những câu chuyện này thường được truyền miệng qua nhiều thế hệ và mang màu sắc mê tín dị đoan. Dưới đây là 9 cách dân gian mà nhiều người tin rằng có thể giúp họ nhìn thấy người chết.

Thần Sát Lục Nghi - 六疑 - Six Noble

Thần Sát Lục Nghi - 六疑 - Six Noble là sao Cát Tinh. Nên: Lâm chánh thân dân, kiến nghĩa lệ.

Thần Sát Huyền Vũ - 玄武 - Black Tortoise

Thần Sát Huyền Vũ - 玄武 - Black Tortoise là sao Hung Tinh. Kỵ: Khai quật, thủ thổ, lập trụ, thượng lương, giá thú, xuất hành, lâm quan thị sự. Phạm chủ nữ nhân tư tình, đạo thất tài vật; bách sự bất nghi.

Thần Sát Lục Hợp - 六合 - Six Combo

Thần Sát Lục Hợp - 六合 - Six Combo là sao Cát Tinh. Nên: Yến hội, kết hôn nhân, đính hôn, giá thú, tiến nhân khẩu, kinh lạc, uấn nhưỡng, khai thị, nhập trạch,lập khoán, giao dịch, nạp tài, nạp súc, an táng cát.

Thần Sát Hoang Vu - 荒蕪 - Wilderness

Thần Sát Hoang Vu - 荒蕪 - Wilderness là sao Hung Tinh. Kỵ: Tu thương khố, khai thương khố, xuất hóa tài.

 

Thần Sát Hoàng Sa - 黃砂 - Yellow Embrace

Thần Sát Hoàng Sa - 黃砂 - Yellow Embrace là sao Hung Tinh. Kỵ: Xuất hành (tối kị).

Thần Sát Lôi Công - 雷公 - Thunder

Thần Sát Lôi Công - 雷公 - Thunder là sao Hung Tinh. Kỵ: Động thổ, di cư.

Thần Sát Hỉ Thần - 喜神 - Happy Spirit

Thần Sát Hỉ Thần - 喜神 - Happy Spirit là sao Cát Tinh. Nên: Cầu tài, khai thị, giao dịch, kì phúc, cầu tự, giá thú, đính hôn, lục lễ, xuất hành, đặt giường cát.

Thần Sát Hàm Trì - 咸池 - Salty Pool

Thần Sát Hàm Trì - 咸池 - Salty Pool là sao Hung Tinh. Kỵ: viễn hành, thừa chu hạ tái, hội khách, tu trì, tác yển, yến ẩm, giá thú, hòa hợp; chủ khẩu thiệt thị phi. Trường sanh chế.

Thần Sát Hà Khôi - 河魁 - River Star

Thần Sát Hà Khôi - 河魁 - River Star là sao Hung Tinh. Kỵ: Khởi tạo, an môn.