Vì cộng đồng

TMFS Đồng Hành Cùng Nhịp Đập Trái Tim Người Bệnh

Với niềm tin chắc chắn rằng, nếu được cảnh báo về sức khỏe sớm bạn sẽ dễ dàng vượt qua những vấn đề vè sức khỏe, Đại sư Nguyễn Thành Phương và Tường Minh team sẽ tiến hành tư vấn miễn phí cho tất cả mọi người, trước hết là học viên, khách hàng thân thuộc, và cả những người không quen nhưng theo dõi tôi rất nhiều năm trên nền tảng mạng xã hội và đời thực.