Dụng Thần Hình Tượng Yếu Lược
Miêu tả cách sử dụng Dụng Thần, Hỷ Thần cho 10 Thiên Can với 12 tháng Địa Chi trong một năm. Giúp bạn phân tích chính xác Cát - Hung ứng với lá số trong Bát Tự ngoài yếu tố Lưu Niên hay Đại Vận ra.
Thông tin chi tiết