Tự Xem Bát Hương - Chiêm Đoán Cát Hung
Đôi khi bạn thấp hương 3 nén cùng lúc cúng lễ thì sau khi cháy một thời gian thì tốc độ của các nhang không đều nhau.Người xưa cho rằng hình dạng của 3 nén hương khi cháy sẽ thông báo điều lành - dữ, thông điệp gửi gắm từ ông bà, tổ tiên,... bạn có thể tham khảo 24 hình nén hương dưới đây và thông điệp của chúng...
Thông tin chi tiết