Buổi Tọa Đàm "Phong Thủy Âm Trạch – Phúc Khí Trường Tồn" || TMFS x BLACKSTONE x Sala Garden
Sự kiện " Chọn Đắc Thủy Đón Tài Lộc" || TMFS x Tập đoàn BĐS An Gia
Sự kiện "Khơi mạch sống phồn vinh tại The Standard" || TMFS x Tập đoàn BĐS An Gia